Standard Weld-On Winch Standard Weld-On Winch  Ref: A-WIN-WO